Ładowacz przyczepiany Ursus Cyklop T-214


Ładowacz chwytakowy zaczepiany URSUS CYKLOP T-214  jest przeznaczony do załadunku i wyładunku ze środków transportowych takich
materiałów jak piasek, żwir, nawozy mineralne, wapno, obornik, słoma i siano. Łupiny do materiałów sypkich i do obornika stanowią standardowe wyposażenie.