Agregaty podorywkowe (ścierniskowe) POM LTD BRODNICA


Agregaty podorywkowe Brodnica 1 HUZAR - U753/L

1. Przeznaczenie

Konstrukcja oparta na dwu-belkowym kultywatorze z talerzami niwelującymi zamontowanymi na podłużnicach wału, co umożliwia zmianę głębokości pracy talerzy wraz ze zmianą ustawienia wału.

Agregaty podorywkowe służą do uprawy pożniwnej ściernisk. Zęby robocze z podcinaczami mocowane na dwóch belkach mogą być wyposażone w redlice dwusercowe lub typu Lemken i zabezpieczenia przeciw przeciążeniom kołkowe (K) lub sprężynowe (S). Wszystkie modele wyposażone są standardowo w wał rurowy R540 lub opcjonalnie do wyboru w/g tabeli (pkt.3). Pomiędzy zębami, a wałem talerze niwelujące zamontowane na podłużnicach wału, co umożliwia zmianę głębokości pracy talerzy wraz ze zmianą głębokości roboczej, oraz dodatkowa możliwość regulacji poziomej talerzy.

2. Wyposażenie podstawowe

 • zęby z redlicami 2-sercowymi
 • zabezpieczenie kołkowe (K) lub sprężynowe (S)
 • wał rurowy R540/12
 3. Wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne
 • redlice systemu Lemken
 • zgrzebło do słomy
 • wał tylny do wyboru w/g tabeli (pkt.5)

 4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U753/L/2 U753/L/2,6 U753/L/3
Szerokość robocza m 2,1 2,6 3,0
Ilość zębów kultywatora szt 5 6 7
Zapotrzebowanie mocy KM 80 100 120
Masa około kg

950

990

1200

5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne
Opis

szer. rob.
rurowy ø540 

12 rur ø1"
rurowy ø540

9 rur ø1¼"
rurowy ø410

9 rur ø1"
pierścieniowy

teownikowy

ø600

pierścieniowy

falisty

ø550

Packer

ø500

Crosskil

kołeczkowy

ø380

pierścieniowy

sprężynowy

ø500

Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W P C S
2,1

2,6

3,0
180

195

210
180

195

210
145

155

170
300

320

350
380

410

450
380

410

450
480

520

570

220

250

290


Agregaty podorywkowe Brodnica 1 - U753

1. Przeznaczenie

Agregaty podorywkowe służa do uprawy pożniwnej ściernisk. Zęby robocze z podcinaczami mocowane na dwóch belkach mogą być wyposażone w redlice dwusercowe lub typu Lemken i zabezpieczenia przeciw przeciążeniom kołkowe (K) lub sprężynowe (S). Wszystkie modele wyposażone są standardowo w wał rurowy R540 lub opcjonalnie do wyboru w/g tabeli (pkt.3). Głębokość pracy do 15 cm. Podziałka zębów 440 mm. Regulacja głębokości roboczej skokowa i przetyczkami.

 2. Wyposażenie podstawowe

 • zęby z redlicami 2-sercowymi
 • zabezpieczenie kołkowe (K) lub sprężynowe (S)
 • wał rurowy R540/12
 
3. Wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne
 • redlice systemu Lemken
 • zgrzebło do słomy
 • wał tylny do wyboru w/g tabeli (pkt.5)

 4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U753/2
U753/2,6
U753/3
U753/7
U753/8
U753/9
Szerokość robocza m 2,1 2,6 3,0 3,7 4,5 5,3
Ilość zębów kultywatora szt 5 6 7 9 11 13
Zapotrzebowanie mocy KM 80 100 120 160 200 260
Masa około:
- z zabezp. kołkowym
- z zabezp. sprężynowym
kg

770

930

840

980

940

1165

1400

1735

1760

2180

1990

2490

5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne
Opis

szer. rob.
rurowy ø540 

12 rur ø1"
rurowy ø540

9 rur ø1¼"
rurowy ø410

9 rur ø1"
pierść. teown.
pierścieniowy

teownikowy

ø600

pierścieniowy

falisty

ø550

Packer

ø500
Crosskil

ø380

pierścieniowy

sprężynowy

ø500

Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W P C S
2,1

2,6

3,0

3,7

4,5

5,3
180

195

210

240

390

440
180

195

210

240

390

440
145

155

170

190

310

350
300

320

350

390

630

700
380

410

450

500

800

900
380

410

450

500

800

900
480

520

570

630

1000

1150
220

250

290

370

450

530


Agregaty podorywkowe BRODNICA 1A - U753A

1. Przeznaczenie

Agregaty podorowykowe w (ścierniskowe) Brodnica 1A w odróżnieniu od tradycyjnych agregatów Brodnica 1 posiadają:

 • precyzyjną bezstopniową regulację głębokości roboczej blokowaną przetyczkami
 • talerze niwelujące zamontowane na podłużnicach wału tylnego, dzięki czemu następuje automatyczna regulacja głębokości pracy talerzy wraz ze zmianą głębokości roboczej redlic
 • specjalne kroje przyspawane do redlic skrajnych zębów kultywatora ograniczające boczny odrzut gleby i pozwalające na rezygnację za skrajnych talerzy niwelujących
 • alternatywnie do punktu poprzedniego wysuwane skrajne talerze niwelujące z regulacją wysuwu i możliwością chowania na czas transportu
 • zgrzebło do słomy, wyrównujące glebę przed wałem, oddzielające słomę od resztek pożniwnych i układające słomę w kierunku przejazdu.  Ułożona w ten sposób słoma chroni glebę przed nadmiernym wysuszaniem i ułatwia przyoranie słomy (opcja)
 • wał tylny do wyboru wg tabeli (pkt.5)
 • dodatkowy wał tylny, zwiększający powierzchniowe kruszenie gleb ciężkich i zbrylonych

Głębokość robocza do 15 cm, zęby zamontowane na 2 belkach w podziałce 440 mm.

 2. Wyposażenie standardowe

 • zabezpieczenie przed przeciążeniem: kołkowe lub sprężynowe
 • bezstopniowa regulacja głębokości
 • skrajne talerze niwelujące
 • wał tylny rurowy R 540/12

 3. Wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne

 • zgrzebło do słomy
 • kroje redlic bocznych (opcja)
 • wał tylny do wyboru wg tabeli (pkt.5 opcja)
 • dodatkowy wał tylny płaskownikowy

 4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U753/A/2
U753/2,6 U753/A/3
Szerokość robocza m 2,1 2,6 3,0
Ilość zębów kultywatora szt 5 6 7
Zapotrzebowanie mocy KM 90 110 130
Masa około:
- z zabezp. kołkowym
- z zabezp. sprężynowym
kg

870

1030

940

1080

1040

1265

 5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne
Opis

szer. rob.
rurowy ø540 

12 rur ø1"
rurowy ø540

9 rur ø1¼"
rurowy ø410

9 rur ø1"
pierść. teown.
pierścieniowy

teownikowy

ø600

pierścieniowy

falisty

ø550

Packer

ø500
Crosskil

ø380

pierścieniowy

sprężynowy

ø500

Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W P C S
2,1

2,6

3,0
180

195

210
180

195

210
145

155

170
300

320

350
380

410

450
380

410

450
480

520

570
220

250

290


BRODNICA 1B - 3 belkowy agregat ścierniskowy

 • rozmieszczenie elementów roboczych na 3 belkach, tradycyjny Grubber jest 2 - belkowy
 • zmniejszenie podziałki zębów do 320 mm, tradycyjny Grubber posiada podziałkę 440 mm
 • zmniejszenie oporów jednostkowych zęba
 • lepsze podcinanie i dokładniejsze wymieszanie resztek pożniwnych
 • talerze niewlujące umieszczone na belce związanej z podłużnicami wału - ułatwiona regulacja
 • możliwość poziomej regulacji talerzy niwelujących
 • skrajne talerze niwelujące lub ekrany boczne
 • możliwość zamontowania zgrzebła sprężystego pomiędzy talerzami, a wałem
 • system redlicowy 2 - sercowy lub typu Lemken
 • wał tylny do wyboru wg tabeli (pkt.5 opcja)
 • skokowa regulacja głebokości roboczej

 2. Wyposażenie standardowe

 • zabezpieczenie przed przeciążeniem : kołkowe lub sprężynowe
 • wał tylny rurowy R 540/12
 • system redlicowy 2 - sercowy
 • ekran boczny

 3. Wyposażenie dodatkow lub opcjonalne

 • zgrzebło do słomy
 • system redlicowy typu Lemken
 • wał tylny do wyboru wg tabeli (pkt.5 opcja)

 4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m.

U753/B/2 

U753/B/2,6 

U753/B/3 

Szerokość robocza m 2,1 2,6 3,0
Ilość zębów kultywatora szt 7 8 10
Zapotrzebowanie mocy KM 115 130 150
Masa około:
- z zabezp. kołkowym
- z zabezp. sprężynowym
kg

890

1050

980

1230

1190

1550

5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne

Opisszer. rob.

rurowy ø540 

12 rur ø1"
rurowy ø540

9 rur ø1¼"
rurowy ø410

9 rur ø1"
pierść. teown.
pierścieniowy

teownikowy

ø600

pierścieniowy

falisty

ø550

Packer

ø500
Crosskil

ø380

pierścieniowy

sprężynowy

ø500

Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W P C S
2,1

2,6

3,0
180

195

210
180

195

210
145

155

170
300

320

350
380

410

450
380

410

450
480

520

570
 220 

250 

290