Agregaty talerzowe uprawowo-siewne POM LTD BRODNICA


Agregaty talerzowe zawieszane stałe U644T


1. Przeznaczenie

Agregaty talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej dla różnych rodzajów gleb. Standardowo agregaty te wyposażone są w sprzęg do siewnika co umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

 

Agregaty produkowane są w dwóch wersjach:

 • U644/TR - regulowany bezstopniowo kąt natarcia i pochylenia talerzy (patent)
 • U644/TS - stały kąt natarcia i pochylenia talerzy

 

2. Wyposażenie standardowe

 • dwa zęby talerzy (gładkich lub uzębionych), każdy zamontowany na indywidualnej osi Ø460
 • dwucylindrowy sprzęg do siewnika typu B
 • wał tylny rurowy R540/12
 • regulacja kąta natarcia i kąta pochylenia talerzy (tylko w wersji TR)

 

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • zgrzebło do słomy
 • rózne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • talerze Ø510
 • ekrany boczne

 

4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U644/TS/B/ U644/TR/B/
/2,7 /3,0 /4,0 /2,7 /3,0
Szerokość robocza m 2,7 3,0 4,0 2,7 3,0
Zapotrzebowanie mocy KM 100 110 130 110 120
Masa kg 1.120 1.160 1.420 1.300 1.400

 

5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar

Opis

Szer. robocza

Standardowe Opcjonalne
rurowy
Ø540
12 rur Ø 1"
rurowy
Ø540
9 rur Ø 1 1/4"
rurowy
Ø410
9 rur Ø 1"
pierścień
teownik
Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W S P C
2,7 195 155 195 320 410 260 410 520
3,0 210 170 210 350 450 290 450 570
4,0 310 250 310 500 650 410 650

820

 

alt - Pobierz folder - Agregaty uprawowe talerzowe Pom Ltd

  

Agregaty talerzowe zawieszane stałe U644TM


1. Przeznaczenie

Agregaty talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej dla różnych rodzajów gleb. Standardowo agregaty te wyposażone są w sprzęg do siewnika co umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

Wersja U644TM charakteryzuje się zmienionym mechanizmem przesówu międzyrzędzi względem siebie, oraz obniżeniem masy agragatu i tym samym ceny, która jest teraz bardziej atrakcyjana

 

2. Wyposażenie standardowe

 • dwa zęby talerzy (gładkich lub uzębionych), każdy zamontowany na indywidualnej osi Ø460
 • dwucylindrowy sprzęg do siewnika typu B
 • wał tylny rurowy R540/12

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • zgrzebło do słomy
 • rózne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • talerze Ø510
 • ekrany boczne

4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczneJ.m.

U644TM

Szerokośćm3,04,0
MocKM95110
Masa bez siewnikakg11651550

 

5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar

Opis

Szer. robocza

StandardoweOpcjonalne
rurowy
Ø540
12 rur Ø 1"
rurowy
Ø540
9 rur Ø 1 1/4"
rurowy
Ø410
9 rur Ø 1"
pierścień
teownik
Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
Ø380
OznaczenieR540/12R540/9R410TWSPC
2,7195155195320410260410520
3,0210170210350450290450570
4,0310250310500650410650

820Agregaty talerzowe hydraulicznie składane U644TH

1. Przeznaczenie

Agregaty talerzowe kompaktowe, zawieszane przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej dla różnych rodzajów gleb. Agregaty hydraulicznie składane produkowane są w szerokościach roboczych: 4,0; 4,5; 5,0 i 6,0 m. Agregaty te nie posiadają sprzęgu do siewnika.

 

Agregaty produkowane są w dwóch wersjach:

 • U644/TR - regulowany bezstopniowo kąt natarcia i pochylenia talerzy (patent)
 • U644/TS - stały kąt natarcia i pochylenia talerzy 
 

2. Wyposażenie standardowe

 • dwa rzędy talerzy (gładkich lub uzębionych) Ø460
 • wał tylny rurowy R540/12
 • regulacja kąta natarcia i kąta pochylenia talerzy (tylko w wersji TR)

 

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • talerze Ø510
 • zgrzebło do słomy
 • rózne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • ekrany boczne

 

4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U644/TS U644/TR
H/4 H/4,5 H/5 H/6 H/4 H/4,5 H/5 H/6
Szerokość robocza m 4,0 4,5 5,0 6,0 4,0 4,5 5,0 6,0
Zapotrzebowanie mocy KM 120 140 160 200 130 150 170 210
Masa zawieszany kg 1.950 2.050 2.150 2.400 2.300 2.500 2.650 3.000

 

5. Wały tylne

Opis
Szer. robocza
Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne
rurowy Ø540 
12 rur Ø1"
rurowy Ø540
9 rur Ø1¼
pierścieniowy
teownik Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
(kołeczkowy)
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 T W S P C
4,0 m 310 310 500 650 410 650 820
4,5 m 340 340 550 720 450 720 910
5,0 m 365 365 600 780 490 780 990
6,0 m 420 420 700 900 580 900 1.150Agregaty talerzowe półzawieszane o stałej szer. roboczej U643T


1. Przeznaczenie

Agregaty półzawieszane, kompaktowe talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej, dla różnych rodzajów gleb. 

Konstrukcyjnie agregaty talerzowe półzawieszane U643/T stanowią zawieszane kompaktowe agregaty U644/T o stałych szerokościach roboczych, dodatkowo wyposażone w dyszel i wózek co zmniejsza zapotrzebowanie na udźwig podnośnika. Standardowe wyposażenie tych agregatów w sprzęg do siewnika umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

Agregaty produkowane są w dwóch wersjach:

 • U643/TR - regulowany bezstopniowo kąt natarcia i pochylenia talerzy (patent)
 • U643/TS - stały kąt natarcia i pochylenia talerzy


2. Wyposażenie standardowe

 • dwa rzędy talerzy (gładkich lub uzębionych) Ø460
 • wał tylny rurowy R540/12
 • sprzęg do siewnika
 • dyszel + wózek


3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • zgrzebło do słomy
 • talerze Ø510 (gładkie lub uzębione)
 • różne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • ekrany boczne


4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U643/TS U643/TR
/2,7 /3,0 /4,0 /2,7 /3,0
Szerokość robocza m 2,7 3,0 4,0 2,7 3,0
Zapotrzebowanie mocy KM 100 110 120 110 120
Masa kg 1.750 1.800 2.050 1.950 2.050


5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar

Opis

Szer. robocza

Standardowe Opcjonalne
rurowy
Ø540
12 rur Ø 1"
rurowy
Ø540
9 rur Ø 1 1/4"
rurowy
Ø410
9 rur Ø 1"
pierścień
teownik
Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W S P C
2,7 195 155 195 320 410 260 410 520
3,0 210 170 210 350 450 290 450 570
4,0 310 250 310 500 650 410 650

820 

 

Agregaty talerzowe półzawieszane hydraulicznie składane U643TH


1. Przeznaczenie

Agregaty półzawieszane, kompaktowe talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej, dla różnych rodzajów gleb. Standardowo, agregaty te wyposażone są w sprzęg do siewnika, co umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

Konstrukcyjnie agregaty talerzowe półzawieszane stanowią agregaty zawieszane U644/TH dodatkowo wyposażone w dyszel, wózek i sprzęg do siewnika.

 

Agregaty produkowane są w dwóch wersjach:

 • U643/TR/H - regulowany bezstopniowo kąt natarcia i pochylenia talerzy (patent)
 • U643/TS/H - stały kąt natarcia i pochylenia talerzy - inny dla wersji podorywkowej i dla uprawowej

Agregaty półzawieszane produkowane są tylko jako hydraulicznie składane o szerokościach roboczych: 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 metra

 

2. Wyposażenie standardowe

 • dwa rzędy talerzy (gładkich lub uzębionych) Ø460
 • wał tylny rurowy R540/12
 • regulacja kąta natarcia i kąta pochylenia talerzy (tylko w wersji TR)
 • dyszel + wózek

 

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • zgrzebło do słomy
 • talerze Ø510
 • rózne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • ekrany boczne


4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U643/TS U643/TR
H/4 H/4,5 H/5 H/6 H/4 H/4,5 H/5 H/6
Szerokość robocza m 4,0 4,5 5,0 6,0 4,0 4,5 5,0 6,0
Zapotrzebowanie mocy KM 120 140 160 200 130 150 170 210
Masa półzawieszany kg 2.750 2.850 2.950 3.200 3.100 3.300 3.500 3.800

W tym:

  - dyszel

  - wózek

  - sprzęg

kg

 

150

500

120

 

5. Wały tylne

Opis
Szer. robocza
Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne
rurowy Ø540 
12 rur Ø1"
rurowy Ø540
9 rur Ø1¼
pierścieniowy
teownik Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
(kołeczkowy)
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 T W S P C
4,0 m 310 310 500 650 410 650 820
4,5 m 340 340 550 720 450 720 910
5,0 m 365 365 600 780 490 780 990
6,0 m 420 420 700 900 580 900 1.150