Agregaty uprawowo-siewne zębowe i talerzowe Pom Ltd Brodnica


AGREGATY ZAWIESZANE U644 - z zębami sprężynowymi, ze sprzęgiem do siewnika


1. Przeznaczenie

  Agregaty służą do przedsiewnej uprawy gleby z jednoczesnym wysiewem nasion. Agregaty produkowane są o szerokościach roboczych: 2,7 m - 3,0 m - 4,0 m. w wersji zawieszanej, równocześnie posiadają sprzęg do siewnika, umożliwiający agregowanie z siewnikiem. W zależności od rodzaju gleby agregaty mogą być wyposażone w różne rodzaje wałów krusząco - niwelująco - zagęszczających jako prętowe (pkt.5), rurowe, strunowe, pierścieniowe. Agregaty posiadają spulchniacze zaśladowe i możliwość regulacji kąta pochylenia zębów roboczych.

 

2. Wyposażenie standardowe

 • sprzęg do siewnika typu B (2-cylindrowy)
 • spulchniacze śladów kół ciągnika
 • regulacja kąta natarcia zębów sprężynowych
 • wał tylny rurowy R540/12

 

3. Wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne

 • wał tylny niestandardowy (w/g tabeli)
 • włóka wyrównująca - tylko dla wału rurowego R410
 • zęby sprężynowe wzmocnione nakładkami
 • zęby sprężynowe o zwiększonym kącie natarcia

 

4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m.

U644/B/

U644/B/X/
Szerokość m 2,7 3,0 4,0 2,7 3,0 4,0
Zespół roboczy - wał + kultywator 2-rzędowy + wał wał + kultywator 3-rzędowy + wał
Ilość zębów szt 19 21 29 19 21 29
Moc z siewnikiem KM 95 100 110 110 110 120
Masa bez siewnika kg 680 740 960 700 760 980

 

5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar

Opis

Szer. robocza

Standardowe Opcjonalne
rurowy
Ø540
12 rur Ø 1"
rurowy
Ø540
9 rur Ø 1 1/4"
rurowy
Ø410
9 rur Ø 1"
pierścień
teownik
Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W S P C
2,7 195 155 195 320 410 260 410 520
3,0 210 170 210 350 450 290 450 570
4,0 310 250 310 500 650 410 650

820

AGREGATY PÓŁZAWIESZANE U643 - z zębami sprężynowymi


 1. Przeznaczenie

Agregaty półzawieszane przeznaczone są do przedsiewnej uprawy zróżnicowanych gleb. Dzięki wyposazeniu w sprzęg do siewnika umożliwiają jednoczesny wysiew nasion. Z kolei dyszel z wózkiem wydżwigowym zmniejsza zapotrzebowanie na moc ciągnika i podnośnika.

 

Agregaty U643 produkowane są w dwóch wersjach:

 • U643 - o stałych szerokościach roboczych dla szerokości: 3,0 i 4,0 m.
 • U643H - hydraulicznie składane dla szerokości: 4,0; 4,5; 5,0 i 6,0 m.

 

2. Wyposażenie standardowe

 • spulchniacze śladów
 • włóka niwelująca
 • wał przedni płaskownikowy
 • zęby sprężynowe lekkie
 • wał tylny rurowy R540/12
 • dyszel
 • wózek
 • sprzęg do siewnika

 

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • wał tylny niestandardowy w/g tabeli wałów U643
 • zęby sprężynowe "Jack Pot" o dużym kącie natarcia

 

4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. Stałe Hydraulicznie składane
U643/3 U643/4 U643H/4 U643H/4,5 U643H/5 U643H/6
Zespół roboczy - Włóka + wał + kultywator + wał
Szerokość robocza m 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0
Ilość zębów kultywatora szt 30 40 40 46 50 60
Moc z siewnikiem KM 110 150 170 190 220 260
Masa bez siewnika kg 1.580 1.820 2.250 2.450 2.650 2.850

 

5. Wały tylne

Opis
Szer. robocza
Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne
rurowy Ø540 
12 rur Ø1"
rurowy Ø540
9 rur Ø1¼
pierścieniowy
teownik Ø600
falisty
Ø550
Packer
Ø500
Crosskill
(kołeczkowy)
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 T W P C
3,0 m 210 210 350 450 450 570
4,0 m 310 310 500 650 650 820
4,5 m 340 340 550 720 720 910
5,0 m 365 365 600 780 780 990
6,0 m 420 420 700 900 900 1.150AGREGATY TALERZOWE O STAŁEJ SZER. ROB. - zawieszane, kompaktowe ze sprzęgiem do siewnika


 1. Przeznaczenie

Agregaty talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej dla różnych rodzajów gleb. Standardowo agregaty te wyposażone są w sprzęg do siewnika co umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

 

Agregaty produkowane są w dwóch wersjach:

 • U644/TR - regulowany bezstopniowo kąt natarcia i pochylenia talerzy (patent)
 • U644/TS - stały kąt natarcia i pochylenia talerzy

 

2. Wyposażenie standardowe

 • dwa zęby talerzy (gładkich lub uzębionych), każdy zamontowany na indywidualnej osi Ø460
 • dwucylindrowy sprzęg do siewnika typu B
 • wał tylny rurowy R540/12
 • regulacja kąta natarcia i kąta pochylenia talerzy (tylko w wersji TR)

 

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • zgrzebło do słomy
 • rózne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • talerze Ø510
 • ekrany boczne

 

4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U644/TS/B/ U644/TR/B/
/2,7 /3,0 /4,0 /2,7 /3,0
Szerokość robocza m 2,7 3,0 4,0 2,7 3,0
Zapotrzebowanie mocy KM 100 110 130 110 120
Masa kg 1.120 1.160 1.420 1.300 1.400

 

5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar

Opis

Szer. robocza

Standardowe Opcjonalne
rurowy
Ø540
12 rur Ø 1"
rurowy
Ø540
9 rur Ø 1 1/4"
rurowy
Ø410
9 rur Ø 1"
pierścień
teownik
Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W S P C
2,7 195 155 195 320 410 260 410 520
3,0 210 170 210 350 450 290 450 570
4,0 310 250 310 500 650 410 650

820

 
AGREGATY TALERZOWE O STAŁEJ SZER. ROB. U644TM - zawieszane, kompaktowe ze sprzęgiem do siewnika


 1. Przeznaczenie

Agregaty talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej dla różnych rodzajów gleb. Standardowo agregaty te wyposażone są w sprzęg do siewnika co umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

Wersja U644TM charakteryzuje się zmienionym mechanizmem przesówu międzyrzędzi względem siebie, oraz obniżeniem masy agragatu i tym samym ceny, która jest teraz bardziej atrakcyjana 

 

2. Wyposażenie standardowe

 • dwa zęby talerzy (gładkich lub uzębionych), każdy zamontowany na indywidualnej osi Ø460
 • dwucylindrowy sprzęg do siewnika typu B
 • wał tylny rurowy R540/12

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • zgrzebło do słomy
 • rózne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • talerze Ø510
 • ekrany boczne

4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m.

U644TM

Szerokość m 3,0 4,0
Moc KM 95 110
Masa bez siewnika kg 1165 1550

 

5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar

Opis

Szer. robocza

Standardowe Opcjonalne
rurowy
Ø540
12 rur Ø 1"
rurowy
Ø540
9 rur Ø 1 1/4"
rurowy
Ø410
9 rur Ø 1"
pierścień
teownik
Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W S P C
2,7 195 155 195 320 410 260 410 520
3,0 210 170 210 350 450 290 450 570
4,0 310 250 310 500 650 410 650

820AGREGATY TALERZOWO ŚCIERNISKOWE - zawieszane, kompaktowe hydraulicznie składane


 1. Przeznaczenie

Agregaty talerzowe kompaktowe, zawieszane przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej dla różnych rodzajów gleb. Agregaty hydraulicznie składane produkowane są w szerokościach roboczych: 4,0; 4,5; 5,0 i 6,0 m. Agregaty te nie posiadają sprzęgu do siewnika.

 

Agregaty produkowane są w dwóch wersjach:

 • U644/TR - regulowany bezstopniowo kąt natarcia i pochylenia talerzy (patent)
 • U644/TS - stały kąt natarcia i pochylenia talerzy 
 

2. Wyposażenie standardowe

 • dwa rzędy talerzy (gładkich lub uzębionych) Ø460
 • wał tylny rurowy R540/12
 • regulacja kąta natarcia i kąta pochylenia talerzy (tylko w wersji TR)

 

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • talerze Ø510
 • zgrzebło do słomy
 • rózne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • ekrany boczne

 

4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U644/TS U644/TR
H/4 H/4,5 H/5 H/6 H/4 H/4,5 H/5 H/6
Szerokość robocza m 4,0 4,5 5,0 6,0 4,0 4,5 5,0 6,0
Zapotrzebowanie mocy KM 120 140 160 200 130 150 170 210
Masa zawieszany kg 1.950 2.050 2.150 2.400 2.300 2.500 2.650 3.000

 

5. Wały tylne

Opis
Szer. robocza
Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne
rurowy Ø540 
12 rur Ø1"
rurowy Ø540
9 rur Ø1¼
pierścieniowy
teownik Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
(kołeczkowy)
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 T W S P C
4,0 m 310 310 500 650 410 650 820
4,5 m 340 340 550 720 450 720 910
5,0 m 365 365 600 780 490 780 990
6,0 m 420 420 700 900 580 900 1.150


AGREGATY TALERZOWE O STAŁEJ SZER. ROBOCZEJ - półzawieszane, kompaktowe ze sprzęgiem do siewnika


1. Przeznaczenie

Agregaty półzawieszane, kompaktowe talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej, dla różnych rodzajów gleb. 

Konstrukcyjnie agregaty talerzowe półzawieszane U643/T stanowią zawieszane kompaktowe agregaty U644/T o stałych szerokościach roboczych, dodatkowo wyposażone w dyszel i wózek co zmniejsza zapotrzebowanie na udźwig podnośnika. Standardowe wyposażenie tych agregatów w sprzęg do siewnika umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

Agregaty produkowane są w dwóch wersjach:

 • U643/TR - regulowany bezstopniowo kąt natarcia i pochylenia talerzy (patent)
 • U643/TS - stały kąt natarcia i pochylenia talerzy

2. Wyposażenie standardowe

 • dwa rzędy talerzy (gładkich lub uzębionych) Ø460
 • wał tylny rurowy R540/12
 • sprzęg do siewnika
 • dyszel + wózek

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • zgrzebło do słomy
 • talerze Ø510 (gładkie lub uzębione)
 • różne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • ekrany boczne


4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U643/TS U643/TR
/2,7 /3,0 /4,0 /2,7 /3,0
Szerokość robocza m 2,7 3,0 4,0 2,7 3,0
Zapotrzebowanie mocy KM 100 110 120 110 120
Masa kg 1.750 1.800 2.050 1.950 2.050


 

5. Wały tylne

Wyposażenie / ciężar

Opis

Szer. robocza

Standardowe Opcjonalne
rurowy
Ø540
12 rur Ø 1"
rurowy
Ø540
9 rur Ø 1 1/4"
rurowy
Ø410
9 rur Ø 1"
pierścień
teownik
Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 R410 T W S P C
2,7 195 155 195 320 410 260 410 520
3,0 210 170 210 350 450 290 450 570
4,0 310 250 310 500 650 410 650

820 


AGREGATY TALERZOWE - półzawieszane, kompaktowe hydraulicznie składane


 1. Przeznaczenie

Agregaty półzawieszane, kompaktowe talerzowe przeznaczone są do różnego rodzaju upraw od ścierniskowej, mulczowej do przedsiewnej, dla różnych rodzajów gleb. Standardowo, agregaty te wyposażone są w sprzęg do siewnika, co umożliwia jednoczesny wysiew nasion.

Konstrukcyjnie agregaty talerzowe półzawieszane stanowią agregaty zawieszane U644/TH dodatkowo wyposażone w dyszel, wózek i sprzęg do siewnika.

 

Agregaty produkowane są w dwóch wersjach:

 • U643/TR/H - regulowany bezstopniowo kąt natarcia i pochylenia talerzy (patent)
 • U643/TS/H - stały kąt natarcia i pochylenia talerzy - inny dla wersji podorywkowej i dla uprawowej

Agregaty półzawieszane produkowane są tylko jako hydraulicznie składane o szerokościach roboczych: 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 metra

 

2. Wyposażenie standardowe

 • dwa rzędy talerzy (gładkich lub uzębionych) Ø460
 • wał tylny rurowy R540/12
 • regulacja kąta natarcia i kąta pochylenia talerzy (tylko w wersji TR)
 • dyszel + wózek

 

3. Wyposażenie opcjonalne lub dodatkowe

 • zgrzebło do słomy
 • talerze Ø510
 • rózne rodzaje wałów tylnych (według tabeli)
 • ekrany boczne


4. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne J.m. U643/TS U643/TR
H/4 H/4,5 H/5 H/6 H/4 H/4,5 H/5 H/6
Szerokość robocza m 4,0 4,5 5,0 6,0 4,0 4,5 5,0 6,0
Zapotrzebowanie mocy KM 120 140 160 200 130 150 170 210
Masa półzawieszany kg 2.750 2.850 2.950 3.200 3.100 3.300 3.500 3.800

W tym:

  - dyszel

  - wózek

  - sprzęg

kg

 

150

500

120

 

5. Wały tylne

Opis
Szer. robocza
Wyposażenie / ciężar
Standardowe Opcjonalne
rurowy Ø540 
12 rur Ø1"
rurowy Ø540
9 rur Ø1¼
pierścieniowy
teownik Ø600
pierścień falisty
Ø550
pierścień sprężyn.
Ø500
Packer
Ø500
Crosskill
(kołeczkowy)
Ø380
Oznaczenie R540/12 R540/9 T W S P C
4,0 m 310 310 500 650 410 650 820
4,5 m 340 340 550 720 450 720 910
5,0 m 365 365 600 780 490 780 990
6,0 m 420 420 700 900 580 900 1.150