Głębosze Mandam


Głębosz MG


Głębosze zapewniają głębokie spulchnianie gleby bez naruszenia jej warstwowej struktury i zakłócenia trybu życia ekologicznego w glebie, co likwiduje nadmierne zagęszczenie gleby, a szczególnie, pogłębienie warstwy orkowej i likwidację podeszwy płużnej, co poprawia obieg powietrza i wody w glebie.

Nr produktu
Typ
Szer. robocza
Zabezpieczenie
Ilość
zębów
Min. zapotrze-
bowanie mocy
Waga
m
szt.
KM
kg
2545
MG 1 1000
1,0
bolce
1
60
272
2500
MG 2 1500
1,5
bolce
2
75
380
2535
MG 2 1600
1,6
bolce
2
75
415
2505
MG 2 1800
1,8
bolce
2
75
424
2510
MG 2 2000
2,0
bolce
2
75
440
2515
MG 2 2200
2,2
bolce
2
75
460
2520
MG 3 1800
1,8
bolce
3
120
555
2525
MG 3 2000
2,0
bolce
3
120
565
2530
MG 4 3000
3,0
bolce
4
160
756
2540
MG 5 3000
3,0
bolce
5
200
847

Głębosz z wałem MGW


Nr produktu
Typ
Szer. robocza
Zabezpieczenie
Ilość
zębów
Wał
Min. zapotrze-
bowanie mocy
Waga
m
szt.
KM
kg
3600
MGW 2 1500
1,5
bolce
2
rurowy
85
472
3605
MGW 2 1600
1,6
bolce
2
rurowy
85
625
3610
MGW 2 1800
1,8
bolce
2
rurowy
85
647
3615
MGW 2 2000
2,0
bolce
2
rurowy
85
658
3620
MGW 2 2200
2,2
bolce
2
rurowy
85
685
3625
MGW 3 1800
1,8
bolce
3
rurowy
125
763
3630
MGW 3 2000
2,0
bolce
3
rurowy
125
795
3635
MGW 4 3000
3,0
bolce
4
rurowy
165
1030
3640
MGW 5 3000
3,0
bolce
5
rurowy
200
1121

Głębosz MGV / MGVW

 Głębosz typu MGV o specjalnym kształcie ramy nośnej, obniżającej opory ciągu, i odpowiednich zębach, zapewnia głębokie spulchnianie gleby, bez naruszania jej warstwowej budowy i zakłócania życia biologicznego w glebie. Jednocześnie likwiduje nadmierne zagęszczenie gleby, a zwłaszcza podeszwy płużnej. Tak poprawiona struktura gleby ma wpływ na lepszy obieg powietrza i wody w glebie i sprzyja głębokiemu ukorzenieniu roślin. Model MGVW dodatkowo wyposażony jest w wał rurowy o średnicy 540 mm.

Nr produktu
Typ
Szer. robocza
Zabezpieczenie
Ilość
zębów
Wał
Min. zapotrze-
bowanie mocy
Waga
m
szt.
KM
kg
5900
MGV4 2000
2,00
bolce
4
150
800
5910
MGV6 3000
3,00
bolce
6
190
1100
6000
MGVW4 2000
2,00
bolce
4
rurowy
150
1010
6010
MGVW6 3000
3,00
bolce
6
rurowy
190
1350

Głębosz MGP


Głębosz MGP do upraw dwuwarstwowych przystosowany jest do współpracy z maszynami uprawowymi - aktywnymi, gdzie przy jednym przejeŸździe możemy głęboko spulchnić glebę bez naruszenia jej warstwowej budowy i nie zakłóca życia biologicznego w niej. Jednoczeœnie, likwiduje nadmierne zagęszczenie gleby, a zwłaszcza podeszwy płużnej. Tak poprawiona struktura gleby ma wpływ na lepszy obieg powietrza i wody w glebie, i sprzyja głębokiemu ukorzenieniu roœlin. Głębosz MGP sprzęgnięty z maszyną aktywną, która uprawia górną warstwę gleby pod zasiew, daje obfite plony.


Nr produktu
Typ
Szer. robocza
Zabezpieczenie
Ilość
zębów
Min. zapotrze-
bowanie mocy
Waga
m
szt.
KM
kg
6100
MGP6 3000
3,00
bolce
6
190
995