Głębosze Staltech


Głębosz Plower


     Głębosz PLOWER ze względu na rodzaj zastosowanych wygiętych zębów podcinających przeznaczony jest do spulchniania gleby bez konieczności jej wywracania.

     Praca maszyny powoduje lepsze podsiąkanie i drenaż wierzchniej warstwy gruntu. PLOWER znajduje więc zastosowanie w rekultywacji pastwisk i ugorów w całym zakresie gleb od lekkich do ciężkich. Sprawdza się również w głębokiej bezorkowej uprawie pól z pozostałościami roślinnymi oraz w głebokim spulchnianiu zaoranych, zleżałych gleb.

 

  Do głównych zalet PLOWERA można zaliczyć:

 • szczelinowatość bez wstrząsów

 • likwidacja stwardniałej warstwy pod powierzchnią orną

 • drenaż

 • przygotowanie ukorzenienia

 

     Na wyposażenie podstawowe głębosza składają się:

 • zęby podcinające wygięte z dłutem (wymienne redlice)

 • podwójny mechanizm podporowy na kołach gumowych R13 zapewniający niezwykle stabilną pracę maszyny i dokładne utrzymanie głębokości (4 koła)

 • regulowany rozstaw zębów

 •   bezpiecznikowe lub spężynowe (non - stop) zabezpieczenie zębów

    Jako wyposażenie opocjonalne PLOWER może być wyposażony w :

 • walec rurowy 500 mm lub 600 mm

 • walec gumowy 500 mm lub 600 mm

 • walec zębaty 450 mm lub 500 mm

 • dwurzędowy zestaw talerzy rozcinająco - zagarniających o średnicy 510 mm (talerz zębaty) z zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci amortyzatorów gumowych.

Specyfikacja:

Typ agregatu

Ilość zębów

   Szerokość  robocza

Waga

   Moc

G4         4           3m 800 110-130
G6         6           3m 1050 130-150
G8         8           4m 1300 140-170
G4S         4           3m 1350 120-140
G6S         6           3m 1600 130-160
G8S         8           4m 1900 150-170