Siewniki zbożowe FMR MeprozetSiewnik zbożowy mechaniczny rzędowy


Siewnik zbożowy służy do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych i oleistych za pomocą przyrządów wysiewających systemu roweczkowego, wysiewem dolnym. Ilość ziarna wysiewanego na hektar reguluje się przesuwaniem kółek wysiewających osadzonych na wałku wysiewnym. Możliwość odejmowania redlic pozwala osiągnąć dowolne szerokości międzyrzędzi od 12 cm w zwyż.

Dodatkowe opcje:

  • znacznik hydrauliczny
  • ścieżkowanie elektroniczne
  • redlice talerzowe
  • pomost
  • znaczniki przedwschodowe


Typ S069/2E S107 S107/1
System wysiewu roweczkowy roweczkowy roweczkowy
Szerokość robocza 2,5 m 3 m 3 m
Liczba przyrządów wysiewających 23 25 25
Rozstawienie rzędów 109 mm 120 mm 120 mm
Pojemność skrzyni wysiewającej 270 dm3 350 dm3 700 dm3
Wydajność 0,8 ha/h 0,95 ha/h 1,0 ha/h